Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Dergi Cilt.1

MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

Cilt

Cilt.1-Sayı.1 (ARALIK 2015)

Dergi

Yayın Sıklığı

Yılda iki kez

Dergi Kapak

ISSN

2458-7494

 

E-ISSN

2458-7613

 

MAKALELER

1

Bahtiyar DURSUN, Gürkan TUNA, Ayşe TUNA

The Role of Hybrid Power Systems to Create Self-Sustaining Smart Homes for the Elderly and Disabled

2

Saadet Gökçe GÖK, Kadir KILINÇ

Effect of Calcium Nitrate, Triethanolamine and Triisopropanolamine on Compressive Strength of Mortars

3

Cemile ÖZCAN

Diyarbakır ve Elazığ’da Yol Kenarı ve Kırsal Alandan Toplanan Hatmi Bitkisinin Organoklorlu Pestisit İçeriğinin Gc-Ms ile Tayini

4

Orhan ARKOÇ, Burak ÖZŞAHİN

Kentsel Planlamada Jeolojinin Etkisi, Kırklareli Örneği

5

Burak ÖZŞAHİN, Abdurrahman GÜNER

Eps Yalıtım Kalıplı Donatılı Beton Taşıyıcı Duvar Sistemi İle Diğer Yapı Sistemlerinin Kaba Yapım Mâliyetlerinin Karşılaştırılması

6

Ömer AKGÜN, Aydın AKAN, Hasan DEMİR

Nörodejeneratif Hastalıklarda Yürüme İşaretlerinin Zaman-Frekans Analizi

7

Süha YILMAZ

Characterizations of Some Associated and Special Curves to Type-2 Bishop Frame in E3

8

Yasin ÜNLÜTÜRK

On Characterizations of Some Special Curves of Spacelike Curves According to the Type-2 Bishop Frame in Minkowski 3-space

         
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.