Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Dergi Cilt-2

MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

Cilt

: Cilt.2-Sayı.1 (HAZİRAN 2016)

                                                                                                                                   Dergi

Yayın Sıklığı

: Yılda iki kez

                                                                                                                    Dergi Kapağı

ISSN

: 2458-7494

 

E-ISSN

: 2458-7613

 

MAKALELER

1

Turhan CİVELEK

Application of Social Computing Analysis via Attitudes of Media Users

2

Yasin ÜNLÜTÜRK

 On Curves of Constant Width Due To the Bishop Frame of Type-2 in Dual Euclidean Space D³

3

Süha YILMAZ, Şuur NİZAMOĞLU

A Note on Special Curves In E14

4

Nihat PAMUK

Kaotik Ateşböceği Optimizasyon Algoritması Kullanılarak Termik Güç Santralleri Etkisindeki Ekonomik Yük Dağıtım Problemlerinin Çözümü

5

Engin HÜNER, Yekta ATAÖZDEN

Küçük Güçlü Rüzgar Türbinleri İçin 3D Sey Programı İle Ipms Alternatörün Elektromanyetik Tasarımı ve Analizi

6

Özen ÖZER

Notes on Especial Continued Fraction Expansion and Real Quadratic Number Fields

         

 

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.